PROJEKTIRANJE

Trebate uslugu projektiranja?

Krak d.o.o. nudi usluge projektiranja svih vrsta objekata, stambene i poslovne namjene, novogradnje i dogradnje.

O projektiranju

Projektiranje je jedna od djelatnosti naše tvtrke. Bitno je naglasiti da projektiranje nije samo crtanje već za sobom povlači niz drugih aktivnosti i elemenata koje je potrebno uskladiti s ciljem stvaranja što bolje vrijednosti za naše klijente.
Zadatak arhitekta je uklopiti projekt s parcelom zadovoljavajući pri tome sve zakonske standarde, estetiku, funkcionalnost objekta te uklapanje u okoliš – od same analize parcele, prikupljanja parametara za vrstu, veličinu i namjenu objekta, do projektiranja i oblikovanja.

Projektiranje i izvedba u koracima

 • Provjera mogućnosti gradnje

  Ispitivanje lokacijskih uvjeta

 • Izrada idejne slike

  Prema željama investitora i mogućnostima gradnje

 • Traženje posebnih uvjeta

  Mišljenje javnopravnih tijela

 • Izrada idejnog rješenja

  Gdje se usklađuju želje investitora i mogućnosti prema prostornom planu

 • Izrada glavnog projekta

  Skup projekata svih struka koje sudjeluju u projektiranju

 • Potvrda Glavnog projekta

  Od javnopravnih tijela (MUP, HEP, Voda, Sanitarna..)

 • Građevinska dozvola

 • Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa

 • Gradnja

  U skladu s građevinskom dozvolom i glavnim projektom

 • Uporabna dozvola

  Kojom se utvrđuje da je građevina izvedena prema projektu i građevinskoj dozvoli

Troškovi projektiranja

 • Kontaktirajte nas

  Izračunat ćemo za vas ukupne troškove projektiranja vašeg objekta